image

Secretele educației holistice

Noua paradigmă educaționala – educatia holistică – este centrată pe dezvoltarea în fiecare copil a potențialului intelectual, emoțional, fizic, artistic, creativ, inovativ și spiritual. Ea pune un accent deosebit pe exprimarea potențialului specific fiecărei individualități, si stimulează exprimarea acestui potențial în relație cu comunitatea și întregul ce ne conține pe toți.

Astfel educația holistică este centrată spre a conferi maximum de beneficii individului, dar și comunității și planetei Pământ. Ea își propune să dezvolte conștiințe vii prin a insufla educatorilor și copiilor respectul față de întreg si viața ca întreg.

Noua viziune educativă nu mai are ca reper a transmite informații și a reclama memorarea lor, ceea ce făcea ca vechea paradigmă să fie rigidă și manipulativă, ci ea este centrată pe a facilita o călătorie a descoperirii lumii interiore și exterioare.

Ea îmbrățișează diversitatea culturală și naturală și evită ideologiile, categorisirile, răspunsurile fixe și predefinite. Ea se adaptează nevoilor și specificului elevilor, și stimulează o dezvoltare armonioasă a darurilor și capacităților lor și totodată a inteligenței practice de a le valorifica în cadrul comunității.

Curicula viziunii holistice nu este una standard, ci ea se conturează prin interacțiunea dintre educatori, elevi și lume. Esențial o curiculă holistică este conceputa în așa fel încât să-i determine în mod entuziast pe elevi:

– să învețe despre ei înșiși și să-și cultive darurile și talentele;

– să învețe printr-o optimă relaționare cu colegii , membrii comunității din care fac parte și cu lumea naturală și realitatea inconjuratoare;

– să învețe despre reziliență pentru a face față provocărilor și dificultăților inerente vieții;

-să deprindă acel estetism necesar pentru a vedea și contempla frumusețea din jur și a se lăsa inspirați de ea.

Totodată educatia holistică stimulează luarea de decizii și capacitatea de a pune întrebări pentru a dezvolta acel discernământ necesar abordării juste a realitatii.

Ea implică activ copiii în procesul de predare și învățare și încurajează responsabilitatea individuală și colectivă.

În cadrul noii educații rolul profesorului nu mai este perceput ca o autoritate ce conduce și controlează procesul de predare/învățare, ci mai degrabă ca un mentor, un facilitator și un însoțitor experimentat în călătoria numită educație holistică. Astfel școala devine acel loc în care deopotrivă copii și adulții lucrează și colaborează pentru împlinirea de scopuri comune.

Centrală devine cooperarea și nu competiția, de aceea notele și premiile nu mai sunt esențiale, ci se pune accent pe stimularea spiritului de echipă, pe viziunea constructivă și acțiunea proactivă, pe colaborare, solidaritatea, pe  a fi și a crește împreună.

Noua paradigmă cultivă empatia, bunătatea, bunăvoința, dăruirea și capacitatea de a te mira, de a avea acea senzație de incantare în relație cu spectacolul existenței.

Educatia holistica stimulează dezvoltarea unei atitudini spirituale în relatie cu viata, încurajează cunoașterea și respectarea corpului fizic și a lumii naturale cultivând respectul față de toate ființele vii. Facilitează exprimarea creativă și participarea activă la înfrumusețarea lumii în care trăim.

In concluzie, educatia holistica se bazează pe premisa că fiecare persoană își descoperă identitatea, menirea și sensul în viață printr-o deplină conexiune cu comunitatea, lumea naturală, cosmosul și valorile umane precum respectul, solidaritatea, compasiunea, pacea, iubirea.

Cred ca a venit momentul sa ne dam seama ca lucrurile s-au schimbat si ca avem nevoie de o noua viziune, de o schimbare prin educatie. Educația holistică este o călătorie a descoperirii, experimentării, exprimării și desăvârșirii prin care elevii și profesorii învață și cresc împreună.